Ole Petter Petersen

Ole Petter Petersen (født 28. april 1822, død 1901) var en norsk-amerikansk prest. Han blir regnet som grunnleggeren av metodismen i Norge og medgrunnlegger av den norske og danske metodismen i USA.

Ole Petter Petersen ble født i Fredrikstad som sønn av skipssnekkeren Peter Hansen og hans kone Catherine. Peter Hansen forlot familien i 1825, og ett år senere døde Catherine. Petersen ville bli prest, men hans lave sosiale status og mangel på mulighet for høyere utdanning gjorde at han slo fra seg tanken og dro i 1836 til sjøs i stedet. I 1845 var han i land i Charleston i South Carolina og hørte en rekke prekener som fikk ham i kontakt med metodismen. Han ble senere ordinert til misjonsprest i metodistkirken.

Washington Prairie Norwegian Methodist Church som ligger utenfor Decorah i Iowa blir regnet for moderkirken for den norsk-amerikanske metodismen. Petersen grunnla kirken, før han returnerte til Norge og grunnla den første metodistmenigheten der.

I Norsk Salmebok og Norsk salmebok 2013 finner man salmen «O Jesus Krist, jeg flyr til deg», skrevet av Charles Wesley, i en oversettelse av Petersen.